LAUREAȚI

2018
 
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu”                                                     Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu”

Ion GIURCĂ‚                                                                                                                                                             Gabriel MĂ‚NESCU
 
Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu”                               Premiul „General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Dumitru-Dan CRÎȘMARU                                                                                                    Costică ȚENU, Lucian Ștefan COZMA
                                                             
                                                           Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu”

                                                                                       Cristina BOGZEANU


2017
 

Premiul „Mareșal Alexandru Averescu”                                                     Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu”
Alesandru DUȚU                                                                                                                                                   Sergiu BALANOVICI

Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu”                               Premiul „General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Michael E. BARRETT                                                                                                                                       Adrian Mihai DIACONU

                                                                   Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
                                                                                                    Florian BANU


2016
 
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu”                                                    Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu”
General-maior dr. Victor STRÎMBEANU                                                                              Mariana PĂ‚VĂ‚LOIU, Marian SÂRBU

Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu”                              Premiul „General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Constantin MANOLACHE                                                                                                                                 Maria GEORGESCU

                                                                  Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
                                                                                                   Călin HENTEA

 2015
 

Domeniul ARTĂ‚ MILITARĂ‚:
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu”
Dan PRISĂ‚CARU
 
                                                     Domeniul ORGANIZAREA, PREGĂ‚TIREA, CONDUCEREA ȘI LOGISTICA TRUPELOR:
                                                                                                                               Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu”
                                                                                                                                                                                  Niculae TABARCIA 
 
Domeniul GEOPOLITICĂ‚ ȘI GEOSTRATEGIE:
Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Cristian BARNA
 
                                                Domeniul POLITICĂ‚ MILITARĂ‚, SECURITATE ȘI APĂ‚RARE NAȚIONALĂ‚ ȘI COLECTIVĂ‚:
                                                                                                                      Premiul „General de corp de armată Ioan Sichitiu”
                                                                                                                                                                     Constantin MANOLACHE
 
Domeniul ISTORIE MILITARĂ‚:
Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Florian BICHIR

 
2014
 

Domeniul ISTORIE MILITARĂ‚:
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu“

Teodor FRUNZETI – coordonator
coautori Corneliu ANDONIE, Ion GIURCĂ‚, Marian MOȘNEAGU, Vasile POPA, Florian TUCĂ‚
 
                                                Domeniul POLITICĂ‚ MILITARĂ‚, SECURITATE ȘI APĂ‚RARE NAȚIONALĂ‚ ȘI COLECTIVĂ‚:
                                                                                                                               Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu“
                                                                                                                                                                                      Mihail ORZEAȚĂ‚ 
 
Domeniul ARTĂ‚ MILITARĂ‚:
Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu“
Victor STRÎMBEANU, Marius-Adrian NICOARĂ‚, Mircea BARAC, Daniel STAN, Sorin TURTURICĂ‚, Adrian SULTĂ‚NOIU
 
                                                    Domeniul ORGANIZAREA, PREGĂ‚TIREA, CONDUCEREA ȘI LOGISTICA TRUPELOR:
                                                                                                                      Premiul General de corp de armată Ioan Sichitiu“
                                                                                                                                                            Ion CERĂ‚CEANU, Vasile POPA
 
Domeniul GEOPOLITICĂ‚ ȘI GEOSTRATEGIE:
Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu“
Eugen LUNGU


 2013
 
Domeniul GEOPOLITICĂ‚ ȘI GEOSTRATEGIE:
Premiul General de corp de armată Ioan Sichitiu“
Constantin HLIHOR
 
                                            Domeniul POLITICĂ‚ MILITARĂ‚, SECURITATE ȘI APĂ‚RARE NAȚIONALĂ‚ ȘI COLECTIVĂ‚:
                                                                                                                           Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu“
                                                                                                                                                                                    Ioana LEUCEA  

Domeniul ARTĂ‚ MILITARĂ‚:
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu“
Vasile SCÂRNECI
Ediție îngrijită de Adrian PANDEA
                                                                                                                                                         Domeniul ISTORIE MILITARĂ‚:
                                                                                                                       Premiul „Locotenent-colonel Mircea Tomescu“
                                                                                                                                                                                        Alin SPÂNU
 
Domeniul ORGANIZAREA, PREGĂ‚TIREA, CONDUCEREA ȘI LOGISTICA TRUPELOR:
Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu“
Ion GIURCĂ‚, Maria GEORGESCU

 2012
 
Domeniul GEOPOLITICĂ‚ ȘI GEOSTRATEGIE:
Premiul General de corp de armată Ioan Sichitiu“
Iuliana-Simona ȚUȚUIANU
 
                                           Domeniul POLITICĂ‚ MILITARĂ‚, SECURITATE ȘI APĂ‚RARE NAȚIONALĂ‚ ȘI COLECTIVĂ‚:
                                                                                                                          Premiul „General de divizie Ștefan Fălcoianu“
                                                                                                                                                                                  Cristian PETRE 


Domeniul ARTĂ‚ MILITARĂ‚:
Premiul „Mareșal Alexandru Averescu“
Mihail ORZEAȚĂ‚
                                                                                                                                                         Domeniul ISTORIE MILITARĂ‚:
                                                                                                                          Premiul General de brigadă Radu R. Rosetti
                                                                                                                                                      Petre OTU, Maria GEORGESCU
 
Domeniul ORGANIZAREA, PREGĂ‚TIREA, CONDUCEREA ȘI LOGISTICA TRUPELOR:
Premiul „General de brigadă Constantin Hîrjeu“
Gheorghe ARĂ‚DĂ‚VOAICE

2011
 

Premiul I                                                               Premiul II                                                 Premiul III
Petre OTU                                                              Ion CĂ‚LIN                                         Filofteia REPEZ


 2010
 

Premiul I                                                               Premiul II                                                 Premiul III
Teodor FRUNZETI                                            Dan GHICA-RADU                                     Viorel MIHĂ‚ILĂ‚
Mircea MUREȘAN                                               Adrian TONEA
Gheorghe VĂ‚DUVA


 2009
 

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                  Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Teodor FRUNZETI                                                                                                                                                 Corneliu SÎRBU
Ion PANAIT                                                                                                                                                           Lucian STĂ‚NCILĂ‚
Paul Dănuț DUȚĂ‚                                                                                                                                           Constantin FLOREA

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”
                                       Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Visarion NEAGOE                                                                                                                                                       Cătălin ZISU
                                                                                                                                                                                  Liviu SCRIECIU
                                                                                                                                                                                      Bixi MOCANU
                                                                                                                                                                                 Marcel DOGARU

Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Gheorghe CALOPĂ‚REANU


2008
 

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                 Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Laurențiu SIMIONESCU                                                                                                                                     Teodoru ȘTEFAN
                                                                                                                                      Cristian BARNA

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                         Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Ioan CIUPEI                                                                                                                                               Alexandra SARCINSCHI
 

Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Locotenent-colonel Valentin DRAGOMIRESCU


 2007
 

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                  Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Ion CÎNDEA                                                                                                                                                               Mircea COSMA

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                        Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”   
Teodor FRUNZETI                                                                                                                                          Gheorghe UDEANU      


Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”

Traian ANASTASIEI


2006
 

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                   Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Ioan SÎRBU                                                                                                                                                                    Luiza KRAFT

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                        Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”   
Gheorghe MARIN                                                                                                                                                Cristea DUMITRU  

     
Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Anatol LEȘCU


2005
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                      Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Alexandru-Radu TIMOFTE                                                                                                                              Mircea MUREȘAN
Gheorghe VĂ‚DUVA          
    

           

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
 Viorel BUȚA                                                                                                                                                              Marian MACRI
Gelu ALEXANDRESCU                                                                                                                              Constantin RĂ‚DUICĂ‚
Daniel DUMITRU                                                                                                                                               Adriana HRISTEA
                                                                                                                                                                                   Mirela ANGHEL
                                                                                                                                                                                    Ionel HUȚANU

       
Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Virgil BĂ‚LĂ‚CEANU


 2004
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                        Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Eugen BĂ‚DĂ‚LAN                                                                                                                                   Gheorghe NICOLAESCU
Valentin ARSENIE
Dumitru ALEXIU

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                  Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Cristea DUMITRU                                                                                                                                                  Florin ȘPERLEA
Gruia TIMOFTE

 Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Alexandru OȘCA


 2003
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                          Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu” Asociația Națională a Veteranilor de Război                                                                                                       Mihail ORZEAȚĂ‚
             

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                     Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu” 
Institutul Național de Medicină Aeronautică și Spațială                                                                                      Călin HENTEA
“General dr. aviator Victor Anastasiu”    

                 Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Ionel CIOBANU


2002
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                         Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Secția de Știință Militară a Academiei Oamenilor de Știință din România                                                    Florian RÂPAN

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                  Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Eugen TEODORESCU                                                                                                                                        Eugen BĂ‚DĂ‚LAN
Visarion NEAGOE
Ioan MUNTEANU

Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Gheorghe ARĂ‚DĂ‚VOAICE


2001
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                        Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Nicolae PĂ‚ȘTINICĂ‚                                                                                                                                         Constantin MONAC
Dumitru ANTOHI                                                                                                                                                    Constantin SAVA
Ion CĂ‚LIN

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                 Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu” 
Eugen BĂ‚DĂ‚LAN                                                                                                                                                          Ion GIURCĂ‚
Mihail PÂRVU
Emil ROMAN

      Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Constache IORDACHE


 2000
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                     Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Alesandru DUȚU                                                                                                                                               Eugen BĂ‚DĂ‚LAN
Leonida LOGHIN
Florica DOBRE

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                               Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Constantin DEGERATU                                                                                                                              Constantin HLIHOR
Floarea ȘERBAN
Adrian ȘUȘU
Constantin ZANFIR

                   Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Gheorghe ARĂ‚DĂ‚VOAICE

 
1999
 

Premiul “Mareșal Alexandru Averescu”                                       Premiul “General de corp de armată Ioan Sichitiu”
Vasile BĂ‚RBOI                                                                                                                                                Constantin ONIȘOR

Premiul “General de divizie Ștefan Fălcoianu”                                Premiul “General de brigadă Constantin Hîrjeu”
Valentin ARSENIE                                                                                                                                   Costache CODRESCU

    Premiul “Locotenent-colonel Mircea Tomescu”
Nicolae CIOBANU 
 

 

Noutati
  • Redacţia Gândirea militară românească va coordona secţiunea de Ştiinţe Militare în cadrul AFASES 2020

    Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” organizează, în perioada 3-5 decembrie 2020, ediţia cu numărul 22 a Conferinţei Internaţionale de Cercetări Ştiinţifice „AFASES - 2020”.
    citeste...
Mai multe ştiri

Link-uri utile
Top