Conferinţa ştiinţifică internaţională

“SECURITATEA ŞI APĂRAREA ÎNTRE ISTORIE, TEORIE ŞI POLITICI PUBLICE”

Gândirea militară românească
Bucureşti, Cercul Militar Naţional, 6-7 noiembrie 2019

TERMENE

           Primirea titlului, a abstractului şi a cuvintelor cheie ale lucrărilor             05 septembrie 2019
           Primirea lucrărilor                                                                                           20 septembrie 2019
           Evaluarea lucrărilor                                                                                        10 octombrie 2019
          Revizuirea lucrărilor şi retransmiterea acestora                                            25 octombrie 2019
Top