Conferința științifică internațională

“COORDONATE ALE STRATEGIEI MILITARE, ÎN CONDIȚIILE UNEI ABORDĂRI SINERGICE
A REZILIENȚEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII”

Gândirea militară românească
București, 12-14 noiembrie 2020

TERMENE

           Primirea titlului, a abstractului și a cuvintelor cheie ale lucrărilor            15 septembrie 2020
           Primirea lucrărilor                                                                                            01 octombrie 2020
           Evaluarea lucrărilor                                                                                         26 octombrie 2020
          Revizuirea lucrărilor și retransmiterea acestora                                            05 noiembrie 2020
Top