Conferința științifică internațională

“COORDONATE ALE STRATEGIEI MILITARE, ÎN CONDIȚIILE UNEI ABORDĂRI SINERGICE
A REZILIENȚEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII”

Gândirea militară românească
București, 12-14 noiembrie 2020

SECȚIUNI
 
INFORMAȚII ȘI SECURITATE
      Relația dintre informații și conceptul de securitate (națională și internațională) are ca scop explicarea și promovarea politicilor comune de apărare, rezultate ca urmare a deciziilor adoptate atât la summiturile NATO din ultimul deceniu, cât și la nivelul Uniunii Europene. O nouă cursă a înarmărilor, amenințările asimetrice, securitatea cibernetică sau impactul inteligenței artificiale asupra securității sunt doar câteva dintre aspectele care au condus la revizuirea priorităților actorilor de pe scena internațională, în domeniul securității și apărării. Pandemia COVID-19 este ultima provocare la adresa omenirii, iar amploarea crizei va avea, fără îndoială, efecte semnificative din punctul de vedere al securității la nivel global. Cum vor gestiona marii actori efectele acestei crize este o întrebare care își așteaptă răspunsul. O dezbatere în acest sens poate aduce clarificări, dar poate propune spre analiză și alte aspecte mai puțin vizibile sau mai greu de anticipat.

Tematică:
 • Consolidarea rezilienței sistemului național de apărare, la nivel strategic;
 • Smart Power - un model strategic pentru secolul XXI;
 • Locul și rolul Strategiei militare în cadrul Strategiei naționale de securitate a României 2020-2025;
 • Strategia militară la nivelul NATO și al Uniunii Europene;
 • O posibilă strategie a NATO: de la dimensiunea atlantică la dimensiunea globală. Rolul Uniunii Europene;

Mese rotunde:
Consolidarea rezilienţei sistemului naţional de apărare, la nivel strategic;
Relația economie-strategie militară. Industria națională de apărare: prezent și perspective.
 
  
TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ
     În cadrul acestei secțiuni, se urmărește scoaterea în evidență a interacțiunii complexe dintre teorie și practică în domeniul militar, prin raportare la principalele concepte și tehnologii care au condus la evoluția strategiei militare de-a lungul timpului. Accentul se va pune pe revoluția tehnologică din prezent și pe adaptarea acțiunilor militare în contextul apariției și dezvoltării pandemiei COVID-19.

Tematică:
 • Comunicarea strategică/Fake news și război informațional;
 • • Leadership militar în armata română: de la nivel pluton la nivel strategic.
 • • Puterea militară în secolul XXI. Fundamentele strategiei militare în cazul puterilor mici și mijlocii;
 • • Acțiunile militare în secolul XXI. Influența operațiilor din spațiul cibernetic;
 • • Influența operațiilor multi-domeniu asupra strategiei militare;
 • • Perspectiva războiului și a luptei armate moderne;
 • • Ceața primei zile de criză/conflict/război/epidemie.

Masă rotundă: Comunicarea strategică. Fake news şi război informaţional
 •  
 
 
MANAGEMENTUL RESURSELOR PENTRU APĂRARE
      Ritmul schimbărilor, respectiv al transformărilor pe care le implică noua revoluție în afacerile militare s-a accelerat în ultimii câțiva ani, în special după atacurile teroriste de la 11 septembrie 2001. Deși esența războiului nu s-a schimbat, formele și procedeele acțiunii militare, inclusiv cele ale luptei armate, au evoluat, în funcție de caracteristicile mediului strategic de securitate, de forțe, mijloace, sisteme de arme, politici și strategii. Efectele Pandemiei COVID-19 și-au pus amprenta pe desfășurarea acțiunilor militare, având implicații profunde la nivelul gestionării resurselor, al adaptării educației și la organizarea acțiunilor militare.

Tematică:
 
 • • Gestionarea resurselor militare pe timp de pandemie;
 • • Educația militară: perspective de adaptare la noua realitate;
 • • Strategia de dezvoltare a Armatei României în perioada 2020-2040;
 • • Strategia de dezvoltare a mobilității militare și a sistemului de asigurare logistică în Armata României;
 • • Dezvoltarea capabilităților cu manevrabilitate ridicată în operații și pentru angajarea în operații asimetrice.

Masă rotundă: Managementul resurselor pentru apărare și sistemul de mobilizare a forțelor în secolul XXI. Trupe teritoriale versus forțe profesioniste
   

 
Top