Conferința științifică internațională

“COORDONATE ALE STRATEGIEI MILITARE, ÎN CONDIȚIILE UNEI ABORDĂRI SINERGICE
A REZILIENȚEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII”

Gândirea militară românească
București, 12-14 noiembrie 2020

COMITET ȘTIINȚIFIC INTERNAȚIONAL
 • Colonel conf.univ.dr. Harald GELL, președintele Programului Erasmus militar al UE, Academia Militară Tereziană, Austria (expertiza: învățământ militar și instrucție)
 • Comandor (ret.) conf.univ.dr. Taner ALBAYRAK, Universitatea Piri Reis, Istanbul, Turcia (expertiza: securitate maritimă, strategie și geopolitică la Marea Neagră) 
 • Comandor conf.univ.dr. Nedko DIMITROV, decan, Academia Navală, Varna, Bulgaria
 • Dirk DUBOIS, directorul Colegiului European de Securitate și Apărare, Belgia
 • Prof.univ.dr. Jaromir MARES, Brno, Cehia
 • Prof.univ.dr. Pavel OTRISAL, Brno, Cehia
 • Sorin DUCARU, directorul Centrului Satelitar al Uniunii Europene, Spania.
 • Conf.univ.dr. Iulian FOTA, Academia Națională de Informații "Mihail Viteazul", România
 • Lect.univ.dr. Antonia COLIBĂȘANU, Departamentul de Relații Internaționale și Integrare Europeană, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, România
 • Oana POPESCU-ZAMFIR, directorul GlobalFocus Center, România.
 • Cercetător științific II dr. Carmen Sorina RÂJNOVEANU, director, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, România
 • Dr. William D. HATCH, Naval Postgraduate School, Monterey, SUA
 • Conf.univ.dr. Larry WHITE, Universitatea de Economie și Tehnologie, Ankara, Turcia
 • Prof.univ.dr. Marius Victor ROȘCA, prorector pentru învățământ, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Daniel GHIBA, prorector pentru cercetare științifică și relații interinstituționale, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Ion PURICEL, prorector pentru relații internaționale, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Valentin DRAGOMIRESCU, prorector pentru formare continuă, relația cu studenții și orientare în carieră, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Ioana ENACHE, decan, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Iulian CHIFU, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Gheorghe MINCULETE, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. ing. Laurențiu-Răducu POPESCU, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Niculai-Tudorel LEHACI, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof. univ. dr. Cristian-Octavian STANCIU, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Marius ȘERBESZKI, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Florin NISTOR, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Marilena MOROȘAN, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof. univ.dr. Laurențiu GRIGORE, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Ștefan Antonio DAN-ȘUTEU, Facultatea de Comandă și Stat Major, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Cosmin OLARIU, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Prof.univ.dr. Dorel BUȘE, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr.ing. Lucian-Valeriu SCIPANOV, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Lect.univ.dr. Cristian ICHIMESCU, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Ciprian IGNAT, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Lect.univ.dr. Florian BICHIR, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr.ing. Florin POPESCU, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Florentina DRAGOMIR, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Ruxandra BULUC, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Conf.univ.dr. Ciprian PRIPOAE-ȘERBĂNESCU, Facultatea de Securitate și Apărare, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Dr. Florian CÎRCIUMARU, director, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Lect.univ.dr. Dan PETRESCU, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific II dr. Alexandra SARCINSCHI, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific II dr. Cristina BOGZEANU, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific II dr. Mirela ATANASIU, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific II dr. Cristian BĂHNĂREANU, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific III dr. Marius-Titi POTÎRNICHE, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific III dr. Crăișor IONIȚĂ, Centrul de Studii Strategice de Apărare și Securitate, Universitatea Națională de Apărare „Carol I”, România
 • Cercetător științific I dr. Petre OTU, Institutul pentru studii politice de apărare și istorie militară, România
 • Prof.univ.dr.ing. Ghiță BÂRSAN, rector, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. Vasile CĂRUȚAȘU, prorector, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. ing. Ioan VIRCA, prorector, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Marius MILANDRU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Constantin GRIGORAȘ, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Lucian ISPAS, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Aurelian RAȚIU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Lect.univ.dr. Ioan-Dan POPA, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Ioan-Gabriel POPA, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. ing. Dorel BADEA, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Alexandru BABOȘ, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Paul TUDORACHE, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. Mircea VLADU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. ing. Toma PLEȘANU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. Sorin PÎNZARIU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. Mihai-Marcel NEAG, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. ing. Dănuț MOȘTEANU, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Ștefania BUMBUC, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Conf.univ.dr. Romana OANCEA, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Lect.univ.dr. Crenguța-Mihaela MACOVEI, Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, România
 • Prof.univ.dr. Adrian LESENCIUC, Academia Forțelor Aeriene "Henri Coandă", România
 • Prof.univ.dr. Ion CHIORCEA, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, România
 • Conf.univ.dr. Cătălin POPA, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, România
 • Conf.univ.dr. Romeo BOȘNEAGU, Academia Navală „Mircea cel Bătrân”, România
 • Prof.univ.dr. Ioan BONDREA, rector, Universitatea „Lucian Blaga”, România
 • Prof.univ.dr. Claudiu-Vasile KIFOR, prorector, Universitatea „Lucian Blaga” , România
 • Prof.univ.dr. Lucian-Ionel CIOCA, Universitatea „Lucian Blaga”, România
 • Prof.univ.dr. Adrian CURAJ, UEFISCDI, România
 • Prof.univ.dr. Ion POPA, Academia de Studii Economice, România
 • Prof.univ.dr. Cosmin DOBRIN, Academia de Studii Economice, România
 • Prof.univ.dr. Florin Eduard GROSARU, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Prof. univ. dr. Cezar VASILESCU, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Conf.univ.dr. Maria CONSTANTINESCU, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Conf.univ.dr. Aura CODREANU, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Conf.univ.dr. Vlad DUMITRACHE, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Lect.univ.dr. Brîndușa POPA, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
 • Lect.univ.dr. Cristina ANTONOAIE, Departamentul Regional de Studii pentru Managementul Resurselor de Apărare, România
Top