Conferința științifică internațională

“COORDONATE ALE STRATEGIEI MILITARE, ÎN CONDIȚIILE UNEI ABORDĂRI SINERGICE
A REZILIENȚEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII”

Gândirea militară românească
București, 12-14 noiembrie 2020

SECRETARIAT/CONTACT

Șoseaua Panduri, nr. 68-72, sector 5, cod poștal 050662
București

Tel.: (004)021 319.48.80 / 1005-320, 1005-484, 1005-134, 1005-171
Fax: (401) 319.56.63
Email: gmr@mapn.ro
Site: http://gmr.mapn.ro/


 
Top