Conferința științifică internațională

“COORDONATE ALE STRATEGIEI MILITARE, ÎN CONDIȚIILE UNEI ABORDĂRI SINERGICE
A REZILIENȚEI ÎN DOMENIUL SECURITĂȚII”

Gândirea militară românească
București, 12-14 noiembrie 2020

LUCRĂRILE CONFERINȚEI ȘTIINȚIFICE INTERNAȚIONALE ”GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ”

 

General-locotenent Daniel PETRESCU
Coordonate ale strategiei militare, în condițiile unei abordări sinergice a rezilienței în domeniul securității. Cuvânt de deschidere

Prezentarea dezbaterilor Conferinței, organizate în format masă rotundă
INFORMAȚII ȘI SECURITATE
Raluca-Mihaela STĂNESCU
Schimbarea centrului de interes analitic al comunității de informații

Antonia Teodora MARIȘ
Rolul comunicării strategice în conflictul contemporan

Filofteia REPEZ
Maria-Magdalena POPESCU
Rețelele de socializare și amenințările la adresa securității umane – deep fake și fake news

Gabriel-Bogdan CHIHAI
Elementele constitutive ale infracțiunii de comunicare de informații false. Studiu de caz: fake news în rețelele de socializare

Marius-Sorin MICLEA
Analiza principalelor componente interne ale sistemului de securitate al Mării Negre ‒ principalele caracteristici ale securității naționale a României de-a lungul secolului al XX-lea

Laurențiu-Paul MÂNDRAȘ
Multidimensionalitatea securității. Securitatea societal în secolul tehnologiei informației

Teodor BADIU
Războiul informațional, intelligence-ul de securitate și intelligence-ul militar. O scurtă abordare teoretică

Robert CĂLINOIU
Dănuț-Mircea CHIRIAC
Provocări ale domeniului informațiilor la nivelul Uniunii Europene

Delia-Mihaela MARINESCU
Influența migrației asupra securității societale în Uniunea Europeană

Dragoș ILINCA
Etape importante în dezvoltarea capacităţii UE de a derula angajamente operaţionale independente. Studiu de caz – Operaţia Artemis

Romeo BUHAI
Realități și perspective ale cooperării UE-NATO în domeniul securității și apărării

Petru-Viorel ENE
Parteneriatul NATO-UE – un pas important pentru realizarea securității globale

Dorinel-Ioan MOLDOVAN
Smart Power – provocări şi oportunităţi pentru educaţia şi formarea profesională în intelligence

Vasile SANDOR
SUA și politica Smart Power

Natalia ALBU
Agenda globală „Femeile, pacea și securitatea”: integrarea perspectivei de gen în sectorul de securitate al Republicii Moldova

Cătălin-Gabriel DONE
Sistemul de securitate arctic – mizele luptei pentru putere

Alin DREPTATE
Meritele și limitările memoriilor în domeniul informațiilor: o analiză a adevărului și falsului, prezente în cartea lui Kim Philby – „My Silent War”

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ
Paul TUDORACHE
Lucian ISPAS
Perspective privind adaptarea structurilor militare la cerințele mediilor operaționale curente și viitoare

Gheorghe MINCULETE
Abordari relaționale ale rezilienței logisticii operaționale

Valeriu-Adrian JIANU
Posibilități de întrebuințare a unor structuri ISR din Forțele Terestre la exerciții întrunite pe teritoriul național

Romică CERNAT
Revigorarea disputei pentru statutul de superputere

Ioana RIEBER
Impactul mediului de securitate asupra strategiilor de apărare ale statelor mici și mijlocii

Cosmina-Andreea NECULCEA
Generaţiile războaielor – convenţional şi neconvenţional în evoluţia războaielor

Olguța-Mihaela BODNAR
Perspectiva războiului și a luptei armate modern

Aurelian RAȚIU
Dimensiuni ale conflictului hibrid și coordinate în contracararea efectelor acestuia

Nicolae-Sorin MACOVEI
Locul spațiului cibernetic în cadrul procesului de planificare a operațiilor

Marian ȘTEFAN
Modelarea mediului operațional prin utilizarea atacurilor cibernetice

Alexandru BABOȘ
Paul TUDORACHE
Competențele și atributele liderului militar în context organizațional militar

MANAGEMENTUL RESURSELOR PENTRU APĂRARE
Felicia ȘINCA
Toma PLEȘANU
Implicații ale pandemiei COVID-19 asupra cheltuielilor militare: noi perspective asupra cooperării europene în domeniul apărării

Carmen Maria IEPURE (MOISE)
Riscuri la adresa securității naționale în contextul pandemiei COVID-19

Elena-Alexandra MAZILU (ALEXANDRESCU)
Dănuț CHIRIAC
Considerații privind rolul resurselor umane în asigurarea securității naționale

Ovidiu PORTASE
Coerență, sinergie și sustenabilitate în dezvoltarea Forțelor Navale Române pe termen mediu și lung

Gabriela SÎRBU
Vasile BOGDAN
Analiză succintă asupra începuturilor și întrebuințării mijloacelor biologice

George UDROIU
Ghiță BÂRSAN
Toma PLEŞANU
Ierarhizarea înlocuirii echipamentelor medicale – element al utilizării raționale a resurselor

Gabriela SÎRBU
Vasile BOGDAN
Generarea și rolul Convenției din 1972 privind interzicerea armelor biologice

 
Top