Manuscrisele pot fi trimise redacției în format electronic, la adresa gmr@mapn.ro, în Microsoft Word, Century sau Times New Roman, cu corp de 14, opțiunea Justify. Acestea pot fi, de asemenea, înmânate personal redacției. În acest caz, manuscrisele trebuie să fie în format electronic și tipărite.

Manuscrisele trebuie să fie însoțite de următoarele informații, pentru fiecare autor: nume, titlu și afiliere, funcție, grad, număr de telefon/fax, e-mail și fotografie în format JPG. Diagramele, hărțile, imaginile și tabelele trebuie să fie realizate în Corel Draw.

Manuscrisele trebuie să fie elaborate atât în română, cât și în engleză și însoțite de un rezumat al articolului, care să fie scris în limba engleză, să aibă între 150 și 200 de cuvinte, din care să reiasă scopul articolului (introducere), metodele folosite pentru cercetare, principalele rezultate ale studiului și care este relevanța acestora pentru dezvoltarea teoriei și științei militare (discuție și concluzii). În plus, autorul trebuie să specifice, în limba engleză, care sunt cuvintele cheie și să prezinte un glosar al terminologiei și abrevierilor din text.

Autorul își asumă întreaga responsabilitate pentru ideile exprimate în articol, pentru documentarea invocată și sursele citate.

Revista nu remunerează autorii articolelor publicate.

Redacția GMR nu își asumă responsabilitatea pentru opiniile exprimate de autori în articolele trimise spre publicare. Manuscrisele nu sunt înapoiate autorilor.

Redacția GMR își rezervă dreptul de a face modificări editoriale, cu condiția ca acestea să nu afecteze nici înțelesul și nici originalitatea textului.

Persoanele interesate de copierea sau prelucrarea unor articole sau părți de articole, publicate în GMR, pot face acest lucru, cu condiția să specifice clar numele autorului, numărul revistei, precum și data la care aceasta a fost publicată.

Pentru mai multe detalii, consultați șŸi capitolul Etica publicării științifice. 
Top