2.png2.png GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ

Etica publicării științifice

 
Revista Gândirea militară românească, editată de Statul Major al Apărării, este o revistă științifică cu prestigiu recunoscut din domeniul "Științe militare, informații și ordine publică", potrivit evaluării făcute de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare.
Aceasta își propune să respecte principiile referitoare la etica și calitatea publicării științifice, activitatea sa desfășurându-se în conformitate cu următoarele principii: