2.png2.png GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ

Istoric

 
La 15 februarie 1864, la București, apărea, la inițiativa unui grup de tineri ofițeri, primul număr al revistei România Militară, ca publicație independentă, având inscripționată pe copertă deviza: Știință, artă și istorie militară. Prin Înaltul Decret Regal nr. 3663, din 1 ianuarie 1898, România Militară devine revista oficială a Marelui Stat Major.
Până în anul 1989, a apărut sub diferite titulaturi - Revista militară generală, Cultura militară, Probleme de artă militară. Din anul 1990 poartă actuala denumire - Gândirea militară românească și are o periodicitate de patru apariții pe an.
Publicație de teorie și știință militară, editată de către Statul Major al Apărării, revista Gândirea militară românească se adresează atât corpului ofițeresc, cât și mediilor instituționale guvernamentale și neguvernamentale preocupate de problematica militară națională și internațională.
În paginile revistei sunt dezbătute problemele fundamentale ale construcției militare naționale, idei privind organizarea armatei, înzestrarea, pregătirea și conducerea acesteia, strategia și tactica, dar și principalele concepte și doctrine afirmate în gândirea militară internațională.
Din anul 2005, revista apare și în versiune engleză - Romanian Military Thinking, de patru ori pe an.
Anual, revista acordă Premiile revistei Gândirea militară românească celor mai valoroase producții conceptuale din domeniul teoriei și al științei militare.
Revista este inclusă în bazele de date Index Copernicus International, în Journals Master List:
(din 2009) și EBSCO, domeniul International Security & Counter-Terrorism Reference Center (din 2014).
Din anul 2011, Gândirea militară românească este revistă științifică cu prestigiu recunoscut din domeniul „Științe militare, informații și ordine publică“, potrivit evaluării făcute de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
http://www.cnatdcu.ro/wp-content/uploads/2011/11/reviste-militare1.pdf
Anul 2014 a marcat împlinirea a 150 de ani de la înființarea revistei „România Militară“, fondatorul revistei „Gândirea militară românească“.