2.png2.png GÂNDIREA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ

Scurt istoric al revistei
Gândirea militară românească

 

          În anul 1864, a apărut la Bucureşti revista România Militară.  Iniţiatorii acestui demers, căpitanii G. Slăniceanu, A. Gramont, G. Borănescu, G. Angelescu, A. Angelescu, E. Arion, E. Boteanu, E. Pencovici, G. Barozi, îşi propuneau editarea unei reviste de ştiinţă, artă şi istorie militară, declarând: „[…] Scopul nostru este de a veni să lucrăm împreună şi din toată inima la înălţarea şi consolidarea edificiului ce este menit să asigure viitorul patriei noastre“.
          Nevoită, din cauza dificultăţilor financiare, să-şi întrerupă apariţia după numai doi ani, revista România Militară a fost reînfiinţată în noiembrie 1890, printre susţinătorii reapariţiei ei numărându-se şi căpitanul Alexandru Averescu, maiorul Alexandru Iarca şi locotenent-colonelul Remus Boteanu. Revista îşi propunea, în Programul său, promovarea cunoştinţelor privind progresele ştiinţei, artei  şi tehnicii militare pe plan european.
          Condiţionată şi girată de apariţia şi evoluţia Statului Major General, prin Înaltul Decret Regal nr. 3663 din 8 decembrie 1897, publicaţia a devenit, de la 1 ianuarie 1898, revista oficială a Marelui Stat Major.  
Revista România Militară a fost distinsă, pe plan internaţional, cu Medalia de aur la Expoziţia generală de la Paris din anul 1900, iar în plan intern, cu Medalia de aur cu diplomă specială la Expoziţia jubiliară de la Bucureşti din 1906, dedicată împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol I.
          În perioada 1916-1918, odată cu intrarea României în Primul Război Mondial, apariţia revistei România Militară a fost întreruptă, la fel ca şi a celorlalte reviste militare. La finalul războiului, ministrul de război, generalul I. Răşcanu, prin Ordinul nr. 2763 din 13 mai 1920, adresat şefului Marelui Stat Major, generalul C. Christescu, solicita crearea unei reviste „de largă cultură militară, în care să se expună toate învăţămintele trase din războiul european […], la care să colaboreze toate valorile de seamă atât din sânul armatei, cât şi din afară“. Astfel, la 17 mai 1920, Marele Stat Major a dispus reapariţia revistei, sub conducerea sa directă.   
          Deşi nu se poate vorbi de o constanţă în ceea ce priveşte conţinutul revistei, trebuie remarcat că România Militară a apărut pe întreaga perioadă interbelică şi a celui de-Al Doilea Război Mondial, rămânând în continuare portstindardul publicisticii militare româneşti. Ordinul Marelui Stat Major nr. 425953 din 1 septembrie 1942 prevedea ca, începând cu ianuarie 1943, toate publicaţiile militare ale vremii să fie contopite sub coperţile României Militare. Preşedinte al Comitetului de direcţie al revistei în această perioadă (până la 23 august 1944) a fost şeful Marelui Stat Major.
          După încheierea celui de-Al Doilea Război Mondial, revista România Militară şi-a continuat apariţia sub titulatura Revista Militară Generală. În baza raportului Marelui Stat Major nr. 621410 din 28.07.1948, revista îşi continuă apariţia sub titulatura Cultura Militară.   
          Din anul 1952, în baza Ordinului ministrului forţelor armate nr. M. 336 din 03.05.1952, redacţia revistei a început să editeze, concomitent, şi publicaţia Probleme de artă militară, în care erau abordate probleme de tactică, artă operativă şi strategie. În baza ordinului ministrului forţelor armate nr. M.181 din  01.01.1959, revista Cultura Militară a fost desfiinţată, din motive financiare, iar publicaţia Probleme de artă militară şi-a continuat apariţia lunară, apoi la două luni, până în decembrie 1989.
          Începând cu numărul 1 din 1990, revista poartă titulatura Gândirea militară românească, menţionată în Ordinul Marelui Stat Major nr. 132 din 13.04.1990 şi Ordinul de Zi nr. 82 din 09.04.1990.
          Descătuşată de îngrădirile ideologice impuse de regimul comunist, a reuşit, pe parcursul următorilor ani, să se impună ca o adevărată tribună a gândirii militare româneşti autentice. Din anul 2005, revista apare şi în limba engleză – Romanian Military Thinking.
          Cu ocazia împlinirii, la 15 februarie 2004, a 140 ani de existenţă, revistei i-a fost conferit, prin Decret Prezidenţial, Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Cavaler, categoria F, „Promovarea culturii“, pentru „rezultate de excepţie obţinute în întemeierea teoretică a construcţiei militare naţionale şi pentru contribuţia fundamentală adusă la edificarea conceptelor strategice care au susţinut transformarea profundă a Armatei României la nivelul standardelor operaţionale ale Alianţei Nord-Atlantice“.
          În anul 2010, revista Gândirea militară românească a fost distinsă de către Academia Oamenilor de Ştiinţă din România cu Premiul „Mareşal Constantin Prezan“ pentru Ştiinţe Militare pentru promovarea ideilor, cercetărilor şi strategiilor din domeniul ştiinţelor militare.
          Cu ocazia împlinirii a 150 de ani de existenţă, revistei i-a fost conferit, prin Decret Prezidenţial, Ordinul „Meritul Cultural“ în grad de Ofițer, categoria F, „Promovarea culturii“, pentru „rezultate de excepţie obţinute în întemeierea teoretică a construcţiei militare naţionale şi pentru contribuţia fundamentală adusă la edificarea conceptelor strategice care au susţinut transformarea profundă a Armatei României la nivelul standardelor operaţionale ale Alianţei Nord-Atlantice“.
          În prezent, revista este editată în formatul unei reviste științifice cu prestigiu recunoscut din domeniul “Științe militare, informații și ordine publică”, conform evaluării realizate de către Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare în anul 2011. De asemenea, este indexată în următoarele baze de date internaționale: Index Copernicus International, DOAJ, CEEOL, EBSCO și în catalogul ROAD. Publicația este prezentă și în mediul online atât în limba engleză, cât și în română, la adresa gmr.mapn.ro și, de asemenea, deține pagini în rețelele de socializare Facebook și Linkedin.
          Structură reprezentativă a celui mai înalt eşalon al oştirii române – Statul Major al Apărării –, revista a promovat de-a lungul timpului cele mai importante contribuţii teoretice la dezvoltarea ştiinţei militare, abordând atât problemele esenţiale ale construcţiei militare naţionale, cât şi tezele şi doctrinele exponenţiale din gândirea militară universală. În prezent, revista Gândirea militară românească este racordată la amplul proces de transformare a organismului militar românesc, constituind un real forum de dezbatere pentru aspectele de interes privind instituția militară. De asemenea, prin organizarea anuală a unei Conferințe internaționale la nivel strategic, redacția revistei contribuie la efortul de promovare a culturii de securitate atât la nivelul personalului armatei, cât și la nivelul societății civile.