General Daniel PETRESCU - Cuvânt de deschidere
Prezentarea dezbaterilor Conferinței
SECURITATE REGIONALĂ

Cătălin-Gabriel DONE
Consolidarea și dezvoltarea capacității de analiză a informațiilor și transformarea paradigmei de securitate a României în contextul provocărilor asimetrice din regiunea Mării Negre

Olga R. CHIRIAC
Războiul cognitiv în competiția marilor puteri ale secolului al XXI-lea: încadrarea activității militare în Marea Neagră

Dorin-Valeriu BĂDULESCU
România – factor de stabilitate prin asumarea rolului de mediator în conflictele din proximitatea Mării Negre

Ovidiu CRISTEA
Marius ROȘU
Guvernanța și securitatea maritimă – abordarea Uniunii Europene

 
INFORMAȚII ȘI SECURITATE

Cosmina-Andreea NECULCEA
Operaţiile informaţionale – răspunsul comunicaţional adecvat la ameninţările contemporane

Dragoș ILINCA
Dezvoltarea cadrului strategic de angajare a NATO în asigurarea securității euroatlantice

Alexandru EPARU
Contribuții ale NATO și UE pentru consolidarea securității și apărării în spațiul euroatlantic

Cristina BODONI
Rolul diplomației digitale în sistemul de securitate internațional după declararea pandemiei cu SARS-CoV-2

TEORIE ȘI ARTĂ MILITARĂ

Marius ROȘU
Dorin IONIȚĂ
Operațiile și exercițiile maritime – instrumente ale realizării securității regionale la Marea Neagră

Claudiu Valer NISTORESCU
Implicațiile înzestrării cu noi sisteme de armament asupra componentei morale a puterii de luptă

Mihai PANAIT
Contribuția Forțelor Navale Române la consolidarea profilului României ca actor proactiv pentru asigurarea securității în regiunea Mării Negre

Sorinel POPESCU
Impactul tehnologiilor emergente și disruptive asupra domeniului militar

Romică CERNAT
Potențialul armelor hipersonice și strategia marilor puteri militare cu privire la producerea acestora – studiu de caz

MANAGEMENTUL RESURSELOR PENTRU APĂRARE

Alina-Elena IONAȘCU (HULUBA)
Toma PLEȘANU
Profesionalizarea și performanța forțelor armate – elemente cheie în confruntarea cu tendințele globale în schimbare

Dorel BADEA
Diana Elena RANF
Impactul dezvoltării tehnologice asupra rezilienței manageriale în organizația militară

Cristina BODONI
Multimedia – catalizator pentru redimensionarea sectorului social al securității naționale în vremea pandemiei cu Covid-19

ISTORIE MILITARĂ

Valentin CIORBEA
Dan-Dragoș SICHIGEA
August 1944 la Constanța: cazul contraamiralului Horia Macellariu

Daniel Silviu NICULAE
Cooperarea aliaţilor la reintrarea României în Primul Război Mondial: 28 octombrie/10 noiembrie 1918 
Top